Saturday, April 18, 2015

Vill inte riktigt offra sig för Big Bang

En intelligent och sympatisk presentation av dagens standardkosmologi finner man i Chris Impeys bok How It Began: A Time Traveler’s Guide to the Universe. Han presenterar argumenten för Big Bang på ett riktigt övertygande och ödmjukt sätt. Tyvärr, höll jag på att säga, jag skulle föredra att alla presentationer av Big Bang var av den karaktären att det vore mycket lätt att inte alls tro på dem.

Rättare sagt - riktigt övertygande till dess han kommer till dagens verkliga kosmologiska trossprång: att universum skapats av en kvantfluktuation. Det påståendet tycker jag nog aldrig kan kan komma i närheten av att vara ens avlägset övertygande.

Impey har också humor. Det visas nog bäst av detta stycke. Han ställer sig frågan om man kan vara helt säker på att Big Bang-teorin stämmer, och han svarar "nej".

Och sedan följer dessa ganska så charmiga rader:

"Would I bet my life that the big bang theory is correct? No. Would I bet my dog´s life. No, and it´s odious to imply that my dog (assuming that i had one) is worth less than I am. Would I bet a body part? That depends. Probably not a major limb but maybe something emblematic but minor, like the last joint of my pinkie /lillfinger/. If I were proved wrong, I´d wawe the stump as a badge of honor to show that I´m a really serious scientist.". (s. 273-74)

No comments:

Post a Comment