Monday, September 28, 2015

Murphys lag

Det har varit klart minst ett dygn. Även på kvällen. Tidigare ikväll kom några moln, men de var tunna, och även när de passerade månen syntes den igenom. Men precis när förmörkelsen skulle börja kom svarta moln och skymde månen. Det förtätades gradvis och nu - när maximum, eller totaliteten, ska inträffa, är hela himlen täckt av mörka moln.

/suckar/

Murphys lag.... igen...

No comments:

Post a Comment